Toggle Bar
 
 
 

Primăria Comunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constantei nr. 80A, judeţul Constanta, organizeaza in data de 25.07.2019, ora 14:00, licitaţie publică deschisă. Obiectul licitatiei: închirierea a 5 spatii comerciale in Piata Agroalimentara Tuzla, apartinand domeniului public, situate pe Str. Costinesti.

Durata inchirierii: minim 3 ani, putandu-se prelungi prin act aditional.

Conditii de participare:

  • Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele: - taxa caiet de sarcini: 200 lei; - taxa de participare: 200 lei; garantia de participare: 200 lei.
  • Ofertele se depun, in plic sigilat conform instructiunilor din caietul de sarcini pana la data de 24.07.2019 ora 14:00 la registratura Primariei Comunei Tuzla.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Tuzla sau la numărul de telefon: 0241/747.178.