Toggle Bar
 
 
 

Anunţ public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

COMUNA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER

COMUNA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a  acordului de mediu pentru proiectul „ASFALTARE STRAZILE LILIACULUI, PESCARILOR, BELSUGULUI, BIRUINTEI SI PIETEI, COMUNA TUZLA, JUDETUL CONSTANTA”, propus a fi amplasat in intravilanul comunei Tuzla, judetul Constanta.

 Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

COMUNA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER

COMUNA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXTINDERE CANALIZARE COMUNA TUZLA”, propus a fi amplasat în judetul Constanta, Comuna Tuzla, intravilan.

    Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Constanta, municipiul Constanta, Str. Unirii nr. 23, zilnic, intre orele 9 -13 şi la sediul titularului: COMUNA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER, cu sediul in jud. Constanta,comuna Tuzla, Sos. Constantei nr. 80A, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-13:00.

    Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Constanta, Str. Unirii nr. 23,Constanta, judetul Constanta, intre orele 9 -13.

 

În conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale actualizată, cetățenilor, instituțiilor publice, agenților economici și celorlalte persoane juridice, le revin în sarcină respectarea unor anumite obligații.

In aplicarea prevederilor art.10 din O.G nr.21/2002, printre altele,  cetățenilor le revin următoarele oblogații: să mențină curățenia pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porțiunea din dreptul gospodărieiși a locurilor de parcare pe care le folosesc.

Începând cu data de 11.05.2020, o echipă din cadrul primăriei comunei, se va deplasa pe teren în vederea verificării respectării/nerespectării acestor obligații.

Nerespectarea acestor obligații constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 300 la 700 lei.