Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

PRIMARIA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER

PRIMARIA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER, cu sediul in jud. Constanta, comuna Tuzla, Sos. Constantei nr. 80A, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “ASFALTARE STRADA SIRENEI SI STRADA SCOLII DIN LOC. TUZLA, JUD. CONSTANTA”, amplasat în judetul Constanta, COMUNA TUZLA.

   Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta, municipiul Constanta, Str. Unirii nr. 23 şi la sediul Primariei Comunei Tuzla, situat in jud. Constanta, comuna Tuzla, Sos. Constantei nr. 80A, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-13:00.

   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta.

Primăria Comunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constantei nr. 80A, judeţul Constanta, organizeaza in data de 25.07.2019, ora 14:00, licitaţie publică deschisă. Obiectul licitatiei: închirierea a 5 spatii comerciale in Piata Agroalimentara Tuzla, apartinand domeniului public, situate pe Str. Costinesti.

Durata inchirierii: minim 3 ani, putandu-se prelungi prin act aditional.

Conditii de participare:

  • Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele: - taxa caiet de sarcini: 200 lei; - taxa de participare: 200 lei; garantia de participare: 200 lei.
  • Ofertele se depun, in plic sigilat conform instructiunilor din caietul de sarcini pana la data de 24.07.2019 ora 14:00 la registratura Primariei Comunei Tuzla.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Tuzla sau la numărul de telefon: 0241/747.178.

Primăria Comunei Tuzla, cu sediul în comuna Tuzla, Str. Constantei nr. 80A, judeţul Constanta, organizeaza in data de 29.07.2019, ora 10:00, licitaţie publică deschisă. Obiectul licitatiei: închirierea a 2 terenuri cu suprafaţa de 500 mp, situate în intravilanul comunei Tuzla, str. Constantei FN, Lot 248/1 – lot 6 si lot 7, judeţul Constanta, nr. cadastral 109475 si nr. cadastral 109476.

Durata inchirierii este de 5 ani iar chiria minima de pornire a licitatiei este de 2000 lei fara TVA/an.

Conditii de participare:

  • Pentru participarea la licitatie se vor achita urmatoarele: - taxa caiet de sarcini: 300 lei; - taxa de participare: 300 lei; garantia de participare: 300 lei.
  • Ofertele se depun, in plic sigilat conform instructiunilor din caietul de sarcini pana la data de 26.07.2019 ora 10:00 la registratura Primariei Comunei Tuzla.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei Comunei Tuzla sau la numărul de telefon: 0241/747.178.

Download anunt

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

PRIMARIA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER

PRIMARIA TUZLA PRIN PRIMAR RESIT TANER titular al proiectului CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM CONSTANTA: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA, propus a fi amplasat în COMUNA TUZLA, PARCELA A190/94C/1/2, LOT 1, JUDETUL CONSTANTA.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului CONSTANTA din STRADA UNIRII NR. 23, MUN. CONSTANTA, JUD. CONSTANTA, în zilele de luni-joi, între orele 8-16.30, vineri, intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internet http:\\apmct.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.