• COMPARTIMENT INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE, URBANISM, DISCIPLINA IN CONSTRUCTII, AMENAJAREA TERITORIULUI

 •  COMPARTIMENT AUDIT INTERN

 •  COMPARTIMENT JURIDIC CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 •  COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL SI CADASTRU

 •  SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, SALARIZARE, RESURSE UMANE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE

 •  BIROUL POLITIE LOCALA

 •  COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA

 •  COMPARTIMENT STARE CIVILA

 •  COMPARTIMENT SITUATII DE URGENTA, MOBILIZAREA ECONOMIEI SI PROTECTIA MUNCII

 •  COMPARTIMENT INFORMARE CETATENI SI REGISTRATURA

 •  COMPARTIMENT CULTURA, SPORT, RELIGIE SI ACTIVITATI PENTRU TINERET

 •  COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

- Descarca organigrama si statul de functii stabilite pentru anul 2011