- Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30.09.2019

- Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 31.03.2019

Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 30.09.2018

- HCL privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual

- Grila privind salariile de baza pentru functionarii publici si personalul contractual

- Lista functiilor ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice la data de 31.03.2018