Toggle Bar
 
 
 

 

 

 

 

 

resit taner1

RESIT TANER - PRIMAR 

DATA NASTERII: 4.09.1973

STUDII: SUPERIOARE 

Conform legilor în vigoare primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi controlează.

  • Primarul reprezintă oraşul în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

  • Semnul distinctiv al primarului este eşarfa cu culorile drapelului naţonal al României, care este purtată în mod obligatoriu la solemnităţi, recepţii, ceremonii publice şi la celebrarea căsătoriilor.

  • Primarul îndeplineşte atribuţiile principale stipulate la art. 68 şi 71 din Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală.